ระบบแทงหวยที่ไม่มีใครเหมือนด้วยระบบเงินคืน ให้กับลูกค้า ยิ่งแทงมาก ยิ่งได้เงินคืนมาก เราจ่ายคืนสูงถึง 3%  ดังนี้

  • แทงตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินคืน 1%
  • แทงตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับเงินคืน 1.5%
  • แทง 100,000 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินคืน 2%
  • แทง 500,000 บาท ขึ้นไป ได้รับ 2.5%
  • และแทง 1,000,000 บาท ขึ้นไป ได้รับเครดิตเงินคืน 3%

เมื่อแทงหวย ทุกยอดแทงจะบันทึกลงระบบ  เป็นยอดหมุนเวียน หากยอดหมุนเวียนถึงยอดที่กำหนดข้างต้น ระบบจะปรับ % เงินคืนที่จะได้รับให้อัตโนมัติ

 

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. จะกดรับเงินคืนตอนไหนก็ได้ โดยระบบจะปันผลคืนเงินตามจริง เช่นมียอดแทง 80,000 บาท ก็จะได้รับเงินคืนที่ 80,000 x 1.5% = 1,200 บาท
  2. เมื่อกดรับยอดแล้ว  ระบบจะตัดยอดเงินคืนกลายเป็น จ ทันที ยกเว้น ยอด 1 ล้าน บาทขึ้นไป
  3. ยอดแทง 1 ล้านบาท จะไม่ได้คำนวณเริ่่มที่ 1% โดยจะคำนวณให้ที่ 3% ก่อน แล้วจะคืนยอดแทงให้ 40,000 บาท เท่ากับไปเริ่มใหม่ 1.5%

 

ระบบนี้ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ทีมงาน melot.to