ให้เข้าสู่ระบบของ MELOTTO ก่อน หลังจากนั้นเมื่อเข้า dashboard แล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุด จะเห็น  เปลี่ยนรหัสผ่าน  ให้กดเข้าไป

ให้ป้อนรหัสผ่านเก่าของเราลงไป

แล้วกรอกรหัสผ่านใหม่ลงไป

แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูลบัญชี